همسر قائن چه کسی بوده است؟

همسر قائن‌ (4 : 17)، بايد قاعدتاً خواهر او بوده‌ باشد، چرا كه‌ حوا «مادر جميع‌ زندگان‌» (3 : 20) بود. آدم‌، پسران‌ و دختران‌ ديگري‌ دارد كه‌ نام‌ آنها مشخص‌ نشده‌ (5 : 4)، يعني‌ طبق‌ روايات‌ او داراي‌ 33 پسر و 27 دختر بوده‌ است‌.


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 442 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر