در اناجیل خطاب به شاگردانش مسیح فرمود شما بر 12 کرسی نشسته و مردم را داوری خواهید کرد؟ با توجه به اینکه یهودا خود کشی کرد منظور مسیح از 12 نفر چه بود؟

در اعمال رسولان 1: 12-26 در باره انتخاب شخصی بجای یهودا صحبت شده است و آن شخص، متیاس نام داشت. پس متیاس به جای یهودا انتخاب شد. مسیح بارها اشاره کرده بود که یهودا فرزند هلاکت می باشد و مسلما" منظور عیسی مسیح، جانشین یهودا بود که بجای او جزو 12 رسول عیسی مسیح قرار می گرفت.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/24/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 381 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر سیامک

    همه مسیحیان یهودا را دوست ندارند او که به خواست و اراده خود عسیی را نفروخت بلکه طبق اراده خداوند این کار را انجام داد اعمال رسولان: ۱۷ زیرا او یکی از ما بود و در مأموریت ما شرکت داشت‌. ماموریت یهودا فروختن عیسی بود و اگر یهودا نامی وجود نداشت شخص دیگری باید اینکار را انجام میداد تا گفته انبیا تحقق یابد


ارسال نظر