آیا خوردن گوشت و خون یک انسان کار غیر اخلاقی به حساب میاد یا نه؟ چرا ما باید نان و شراب که نشانه گوشت و خون عیسی مسیح هست رو بخوریم؟

مطابق کلام خدا خوردن گوشت و خون انسان و حتی خوردن خون حیوانات امری منع شده است. آنچه در باره شام خداوند می خوانیم این است که با خوردن نان و شراب در واقع نه اینکه خون یا بدن عیسی مسیح را می خوریم بلکه به یادگاری کاری که مسیح بر صلیب انجام داده این مراسم را اجرا می کنیم و این کار حالت نمادین دارد و بقولی سمبولیک می باشد و نه اینکه واقعا" بدن و خون عیسی مسیح را می خوریم.

پیروز و سربلند باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/12/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 131 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر