در یوحنا باب ۳ آیه ۵ منظور عیسی از آب و روح زاده شدن چیست؟

اکثر کلیساها معتقدند که آب نشانه تعمید آب و روح نشانه کار روح القدس در زندگی شخص است. شخص با تولد تازه یافتن از روح خدا و تعمید آب گرفتن نجات می یابد و از روح زاده می شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/16/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 413 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر