در عهد عتیق ملاکی فصل 4 ایه 5 - 6 آیا پیشگویی در مورد یحیی تعمید دهنده است؟ چون نوشته شده ایلیای نبی ویا پیشگویی در مورد عیسی مسیح است؟

این آیه در ملاکی اشاره به یحیی تعمید دهنده دارد که با روحیات ایلیاء نبی ظاهر شد و همانگونه که ایلیاء باعث بازگشت قوم خدا شد و نیز با جسارت و دلیری در برابر پادشاه وقت یعنی اخآب ایستادگی کرد، یحیی نیز با همان روحیه و حالت ظاهر شد. این آیات اشاره مستقیم به یحیی تعمید دهنده است و در باره عیسی مسیح نیست.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/11/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 247 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر