بعنوان یک ایماندار مسیحی در مورد اینکه عیسی مسیح پسر خدا است، هیچ مشکلی ندارم ولی وقتی می گوییم عیسی خداست! با خواندن کتاب مقدس بعضی جاها گیج می شوم. مثلاً : جایی که می گوید من شفیع شما نزد پدر هستم و من در دست راست پدر نشسته ام و یا تمام اختیارات آسمان و زمین به من سپرده شده توسط پدر و البته تثلیث را هم قبول دارم که خدا یک ذات در سه شخصیت ولی اینکه خود عیسی در کتاب میگه پدر و از خداوند بعنوان پدر یاد می کند و ما نیز همینطور. حالا برای من درک اینکه عیسی پسر خداست راحت است ولی اینکه خود خدا است گیج می شوم؟

در سؤال خود فرمودید تثلیث را متوجه شده اید و اگر تثلیث را متوجه شدید، پس کاملاً مسئله الوهیت عیسی می بایست برای شما حل شده باشد.

پدر و پسر و روح القدس سه شخصیت می باشند که دارای یک ذات و جوهر هستند یعنی خدا یا الوهیت. عیسی مسیح بارها ادعا کرد که او با پدر یکی است و فرمود: هر که مرا دید، پدر را دیده است! البته در تثلیث نظمی در میان این سه شخصیت وجود دارد که روح القدس، مطیع پسر و جلال دهنده اوست و پسر، مطیع پدر و جلال دهنده اوست. در هر اتحاد و محبتی مسلماً اطاعت امری واجب است، مخصوصاً در الوهیت که ازلی و ابدی است.

شاد باشید.

Nov/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر