در مورد ایماندار بودن و دنباله رو مسیح بودن آیا باهم فرقی دارن چون تو کلیسامون میگن فرق میکنه میخواستم نظرتون رو بدونم یا در کتاب مقدس چنین چیزی هست؟ چون میگن اگه فقط ایماندار باشی به سمت مذهبی شدن پیش میری ولی اگه دنباله رو باشی اون اعمالی رو که مسیح گفته رو انجام میدی؟

کلمه ایماندار طیف وسیعی را در بر می گیرد، یعنی همه اشخاصی که به نوعی ایمان دارند، ایماندار نامیده می شوند. البته ما مسیحیان وقتی اشاره می کنیم که کسی ایماندار است، معتقدیم که او کسی است که به عیسی مسیح ایمان دارد و مطابق فرامین او زندگی می کند و نیز دنباله روی مسیح نیز به همین صورت شخصی است که او را دنبال می کند و در اثر قدمهای او زندگی می کند و گام بر می دارد. این دو کلمه می تواند کاربرد متفاوتی در کلیسای مسیحی داشته باشد ولی آنچه شما اشاره کرده اید که ایماندار می تواند اشاره به شخصی مذهبی باشد به هیچ وجه چنین نیست و یک مسیحی با ایمان به مسیح زندگی می کند و به قول پولس رسول به ایمان زندگی می کنیم و نه به دیدار و خود عیسی مسیح نیز به توما فرمود: تو دیدی و ایمان آوردی. خوشابحال کسانی که ندیده ایمان آورند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/21/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 283 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر