آیا انسان کاملاً سقوط کرده و هیچ چیز نیکو در او نیست؟

وقتی می گوییم که انسان سقوط کرده، یعنی کار خدا در او خراب شده است و ناقص شده است و جلوه هایی از شباهت خدا در انسان وجود دارد، ولی متأسفانه ناقص است. انسان در اثر گناه در حقیقت ناقص شده است و به آن صورت که قبلاً می توانست عمل کند، نمی کند.

 

Jun/22/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 454 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر