آیا انسان کاملا" سقوط کرده و هیچ چیز نیکو در او نیست؟

وقتی می گوییم که انسان سقوط کرده یعنی کار خدا در او خراب شده است و ناقص شده است و جلوه هایی از شباهت خدا در انسان وجود دارد ولی متأسفانه ناقص است. انسان در اثر گناه در حقیقت ناقص شده است و به آن صورت که قبلا" می توانست عمل کند، نمی کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jun/22/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 422 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر