خدای کتاب مقدس کیست ؟؟

این سؤال بسیار کلی می باشد و در مورد آن کتابهای قطور زیادی نوشته شده است، اما بطور خلاصه خدای کتاب مقدس را عیسی مسیح بصورت مجسم به ما شناسانید. عیسی مسیح فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است. او خدا را پدر می نامید. خدا پدر روحهای ما نیز نامیده شده است. او خالق ما است و ما را بشدت دوست دارد و محبت می کند. خدا محبت کامل است و آرزویش این است که انسان خطاکار از گناهان خود دست بردارد و به یگانه قربانی گناهان یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورد و از شر گناهانش و لعنتهای ناشی از آن آزاد شود. خدای کتاب مقدس عادل نیز هست و نمی تواند گناه را تحمل کند و این به آن معنی نیست که این مسئله می تواند در محبت او نسبت به گناهکار خدشه ای وارد شود. او از گناه نفرت دارد ولی گناهکاران را محبت می کند. خدا در عیسی مسیح انسان شد تا نشان دهد خدایی که در آن دور دستها انسان بدنبالش می گردد به سراغ انسان آمده و خود را به او نشان داده است. وقتی خدا انسان شد پر از محبت و عطوفت و مهربانی و گذشت بود. انسان بخاطر گناه او را به صلیب کشید ولی او بر روی صلیب فرمود: پدر اینها را بیامرز زیرا نمی دانند چه می کنند. سه روز پس از مرگش، مرگ نتوانست او را در خود نگهدارد و او از مردگان پیروزمندانه برخاست. و اکنون زنده است. خدای کتاب مقدس خدایی که خدای واحد مطلق نیست بلکه خدایی است که در ضمن اینکه واحد است اما در سه شخص می باشد. این سه شخص پدر و پسر و روح القدس می باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این آموزه کتاب مقدس به قسمت خدا در وب سایت ما مراجعه کنید و پاسخ سؤالات خود را بیابید.

پاسخ از:

کشیش ورژ باباخانی

May/06/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 623 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر