با سلام و عرض ادب در اناجیل آمده که عیسی مسیح به تنهایی چهل روز به قدرت روح القدس به بیابان هدایت شد و مورد وسوسه قرار گرفت . همچنین به تنهایی در باغ جتسیمانی به دعا مشغول شد و تضعیف شد و فرشته ها تقویتش کردن . در آن لحظات عیسی تنها بود و حواری به همراهش نبودند پس چگونه اتفاقات آن لحظات را که ندیده بودند در اناجیل تشریح کردند ؟ ایا خود عیسی برایشان تشریح کرد ؟

دوست عزیزم امیر حسین، سلام و روزتان به خیر،

عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان، بارها و بارها با شاکردان وقت گذرانید و بسیاری اتفاقاتی را که برایش اتفاق افتاده بود، برای آنها بیان کرد (اعمال رسولان 1: 3). در باغ جتسیمانی در انجیل لوقا 26: 38 اشاره می کند که مسیح پطرس و دو پسر زِبِدی را با خود در فاصله بسیار نزدیکی برد و آنها شاهد دعای مسیح بودند و باید توجه داشته باشید که مسیح یک جمله کوتاه را مرتب دعا می کرد و نزد خدای پدر استغاثه می کرد و به احتمال قوی با توجه به خستگی شاگردان، پس از آنکه شاگردان شاهد تکرار دعای مسیح بودند، از فرط خستگی خوابیدند. مسلما" آنها شاهد دعای مسیح در باغ جتسیمانی بوده اند و دعای او را شنیده اند چون فاصله زیادی از او نداشتند و در باره چهل روز روزه در بیابان، حتما" عیسی مسیح در این باره در مدت خدمت زمینی اش به همراه شاگردانش برایشان بارها تعریف کرده بوده.

برایتان روزی خوش آرزو می کنم،

کشیش ورژ باباخانی

Oct/16/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 340 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر