سه جزء ایمان نجات بخش چیست؟

برای کسب نجات، حائز اهمیت است که شخص از راههای گذشته خویش پشیمان شده باشد و تصمیم گرفته باشد، مسیری کاملاً مخالف سابق را آغاز کند. به این عمل توبه و بازگشت از گناه می گوییم.

در مرحله بعدی پذیرش کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب و نیز رستاخیز او از مردگان می باشد. به این عمل پذیرش و اعتراف به خداوندی عیسی مسیح ایمان و تقدیس آنی گفته می شود.

اما در مرحله سوم: شخص می بایست بخش تقدیس تدریجی را شروع کند و با مطالعه کلام خدا و دعا و شرکت در مشارکتها و پرستش مؤمنین و خدمت به همنوع و رساندن خبر خوش انجیل، هر روزه به شباهت خداوند خود عیسی مسیح در بیاید.

موفق باشید.

Feb/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر