سلام دوست عزیز ,آقای کشیش ورژ.شما درجواب سؤالی که من درباره باب یک انجیل یوحنا پرسیدم گفتید که حضرت عیسی(ع)بارها وبارها خودش گفته که منظور از آن نبی من هستم ومقایسه این حرف حضرت عیسی(ع)با این جمله که آفتاب آمد دلیل آفتاب ویا حرفهایی که حضرت محمد درباره ی خودش گفته درست نیست.من قبل از اینکه جواب شما را بدهم میخواهم شما را ازنیت خودم مطلع کنم.من اصلا قصد بی ادبی ندارم ,اما به نظر من مسیح با اینکه تمام حرفها وکارهایش درست بوده , دراین یک مورد دروغ گفته ,چون یهودیان درباره ی یک شخص دوبار سؤال نمی کنند ,البته باز هم بگم که من قصد بی ادبی ویا شوخی را ندارم ,فقط نظرم را گفتم .اگه نظرم درسته که هیچ ,اما اگه نظرم اشتباهه با دلیل ومنطق برام ثابت کنیدکه نظرم اشتباهه.

در پاسخ به سؤالتان تعجب می کنم که ادعا دارید اطلاعات جامعی از فرهنگ و آداب و رسوم یهود در زمان مسیح دارید!!! چون این در میان قوم یهود در آن زمان امری عادی بود که مسئله ای واحد را به انواع گوناگون مطرح کنند. مثلاً در رسالات پولس رسول و بسیاری از سخنان عیسی مسیح و رسولان دیگرش شاهد چنین عادت و روشی در تعلیماتشان هستیم. 

و در ضمن عیسی مسیح نه فقط در راستی کامل و حقیقت کامل زندگی کرد و عمل کرد، بلکه راستی را نیز مدعی شد و سخن گفت! عیسی مسیح فرمود: من حقیقت هستم و با زندگی و اعمال و معجزات و مرگ و رستاخیز خود پشتوانه ای قوی از این ادعای خود برای ما به جا گذاشته است. 

به هر حال فکر می کنم به اندازه کافی به این مبحث پرداخته شد و اگر هنوز برای شما این مسئله قابل لمس و درک نیست، برایتان دعا خواهیم کرد که خود عیسی مسیح به وسیله روح قدوسش، حقیقت پیام انجیل و خود را به شما آشکار سازد و شما را به جمیع راستی هدایت کند.

موفق باشید.

Feb/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر