سلام پدر ورژ امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشید و ممنونم که همیشه خیلی کامل به سوال های ما جواب میدید. من خواستم بدونم که چرا عیسی(ع) در انجیل متی3:6-4 ذکر کرده که صدقه به صورت پنهانی باشه و یا نماز و عبادت هم به همینطور؟شاید اگر کسی این عمل مارو دید روش تاثیر گذاشت و باعث شد که اون هم صدقه بده و یا رو به نماز خوندن بیاره. اگه ما کارهای خوب رو نه برای خود نمایی و اینکه مردم ببینند در عموم انجام بدیم تا اینکه اونها هم تشویق به این کار بشن باز هم از اجر این کار کم میشه؟

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام،

هدف مسیح از بیان این نکات، برخورد شدید با ریاکاری و تظاهر رهبران و افراد مذهبی زمان خود بود. آنان بدون داشتن هر گونه رابطه زنده با خدای  حقیقی، تنها به ظواهر امر می پرداختند و نه به جوهر و اصل آن.

عیسی مسیح حتی به این مذهبیون ریاکار فرمود: شما مانند قبور سفید شده هستید که درداخل آنها کرم و عفونت است اما بیرون آن به ظاهر سفید و زیباست.

عیسی مسیح شدیدا" با تظاهر و دورویی و نشان دادن ظاهر مذهبی، بدون داشتن رابطه زنده و حقیقی با خدا مخالفت ورزید. اما اگر کسی واقعا" با خدا زندگی می کند و با او راه می رود، نیازی به تظاهر و نشان دادن نیست. مردم از زندگی و رفتار و ثمرات او جذب خداوند و رابطه با او خواهند شد.

با تشکر از سؤال بسیار مهم و حساس شما،

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/17/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 255 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر