منظور از گفتن عیسی پسر داود چیست؟

منظور از عیسی پسر داوود یعنی او از جد داوود می باشد. چون در عهد عتیق به داوود وعده داده شده بود که از نسل او پادشاهی خواهد آمد که تا به ابد سلطنت خواهد کرد. پسر داوود اصطلاحی بود که برای مسیح موعود در میان یهودیان بکار گرفته می شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/12/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 518 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر