چند نوع غسل داريم؟ يا به عنواني براي پاك شدن بدن از جنابت يا ... بايد به چه صورتي اقدام كرد؟؟

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر،

در کتاب مقدس مسیحیان هیچ اشاره ای به هیچ نوع غسلی که همانند غسل اسلامی باشد، نشده است. البته در عهد جدید اشاره شده که ما به وسیله تولد تازه از گناهانمان غسل داده شده ایم بوسیله خون مقدس عیسی مسیح که بر صلیب برای گناهان بشر ریخته شد. به منظور طهارت و خود را پاکیزه نگه داشتن، مسلما" کتاب مقدس می فرماید شخص می بایست بدن خود را به عنوان یک شخص مسیحی پاک و مرتب نگه داری کند و ما مسیحیان با توجه به پیشرفتهای علمی عصر خود مرتبا" از وسایل مختلف برای پاک نگه داشتن بدن خود استفاده می کنیم. مانند شامپو و مایعات دیگر که برای شستشوی بدن و موی ما ارائه می شود. مسیحیت به دنبال مراسم و سنتهای خاصی برای طهارت و غسل بدنی نیست. عیسی مسیح به ما اینچنین تعلیم داده که ما از چیزی که از بیرون به درون بدنمان وارد شود ناپاک نمی شویم بلکه از چیزی که از درون افکار و زبانمان بیرون می آید، ناپاک شمرده می شویم، مانند هر گونه طمع و غرور و تکبر و فکر زنا و دروغ و افترا و خشم و غضب و غیره، اینهاست که انسان را ناپاک می سازد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر