کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه میگوید؟

 شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه 7: 3-4). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، از پیروی خداوند منحرف میشدند. حکم مشابهی در عهد جدید نیز آمده است، اما در سطحی بسیار متفاوت: "زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟" (دوم قرنتیان 6: 14) همانطور که به قوم اسرائیل (ایمانداران به خدای حقیقی) حکم شده بود که با بی ایمانان ازدواج نکنند به مسیحیان (ایمانداران به خدای حقیقی) نیز امر شده است که با بی ایمانان وصلت نکنند. اما در پاسخ صریح به این پرسش ، کتاب مقدس اظهار نمیکند که ازدواج بین نژادی اشتباه است. هر شخصی باید بر حسب شخصیتش قضاوت شود، نه بر اساس رنگ پوستش. همۀ ما باید دقت کنیم که مبادا نسبت به بعضیها تبعیض قائل شویم، یا نسبت به دیگران تعصب داشته باشیم ( یعقوب 2: 1- 10 مخصوصاً به آیات 1 و 9 توجه کنید). ملاک مَرد و زن مسیحی برای انتخاب همسر، این است که فرد مورد علاقۀ آنها مسیحی باشد (دوم قرنتیان 6: 14)؛ کسی که با ایمان به عیسی مسیح، تولد تازه یافته است (یوحنا 3: 3-5). مِلاک کتاب مقدس برای انتخاب همسر، ایمان به مسیح است، نه رنگ پوست. در رابطه با ازدواج بین نژادی ، درست و غلط بودن آن مطرح نیست بلکه اولویت دعا ، حکمت و بصیرت حائزاهمیت است. تنها مورد قابل توجه در ازدواجهای بین نژادی مشکلاتی است که زوجهای دو نژاد در پذیرفته شدن از طرف دیگر دارند. بسیاری از ازدواجهای بین نژادی با تبعیض وتمسخردیگران و حتی بعضی وقتها خانوادۀ خودشان روبه رو میشوند. بعضی از زوجها زمانی دچار مشکل میشوند که رنگ پوست بچه هایشان از والدین و خواهر و برادرانشان متفاوت میشود. لازم است که یک زوج این موارد را در نظر داشته باشند و خودشان را آماده کنند، سپس تصمیم به ازدواج بگیرند. پس، به هر حال، تنها محدودیت کتاب مقدس که یک مسیحی باید آنرا مورد توجه و احترام قرار دهد، ازدواج با کسی است که عضوی از بدن مسیح باشد.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 535 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر