چه کسی یا چه کسانی حضرت مسیح را به قتل رساند؟

سؤال بسیار حساسی کردید که در تاریخ در این مورد بحثهای بسیاری به عمل آمده است، اما آنچه مسلم است نه فقط رهبران مذهبی یهود و مقامات رومی در این امر دست اندرکار بوده اند، کلام خدا به ما نشان می دهد که هر انسانی با گناه و شرارت و عصیان خود باعث مصلوب شدن و قربانی شدن عیسی مسیح بر صلیب شد. او فداکارانه و با مرگ جانشینانه اش قربانی گناهان ما شد و فدیه گناهان ما را بر روی صلیب مهیا کرد و سه روز پس از مرگش با برخاستن از میان مردگان بر مرگ که نیش و زهر گناه بود غلبه کرد و پیروزمندانه به همه بشر زندگی و حیاتی نو و خلقتی جدید اعطاء کرد.

شاد و کامیاب باشید.

Jul/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 174 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر