در رابطه با رستاخیز سرورمان عیسی مسیح همیشه این سؤال ذهن من را درگیر کرده چرا خداوند در هنگام ملاقات با مریم مجدلیه فرمود بر من میاویز. زیرا نزد پدر صعود نکردم؟! (انجیل یوحنا ۲۰:۱۷) اما در ملاقات هفته آینده به توما اجازه لمس داد؟ و همچنین سایر شاگردان که فرمود مرا لمس کنید چرا که شبح، گوشت وخون ندارد ولی من دارم؟

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است و در صورتی که سؤالی دارید می توانید در قسمت جستجوی وب سایت پرپاسخ دات کام واژه های اصلی خود را به ترتیب جستجو کنید و بالآخره می توانید پرسش و پاسخ مورد نظر خود را بیابید. اما برای سهولت کار شما، متن پاسخ سؤال شما را از وب سایت کپی کرده، در زیر برایتان می فرستم:

چرا مسیح از مریم خواست او را لمس نکند در حالیکه به توما گفت او را لمس کند؟

در یوحنا 20: 17 کلمه ای که در اینجا مرا لمس مکن ترجمه شده در اصل زبان یونانی به معنای به من آویزان نشو می باشد. مریم مسیح را عاشقانه دوست داشت و یک بار بر صلیب او را از دست داده بود و این بار او را بدست آورده بود و نمی خواست او را از دست بدهد. در ثانی او فکر می کرد که مسیح این بار برای بردن او به ملکوت آمده است و خود را آماده ملکوت کرده بود. ولی عیسی مسیح به او می گوید به من نچسب و به من آویزان نشو بلکه بدان که پس از من روح القدس را خواهم فرستاد و او تو را هدایت خواهد کرد و هنوز کار ملکوت در پیش است. تابحال به دیدار رندگی کرده ای ولی پس از این به ایمان باید زندگی کنی. توما از طرف دیگر بدنبال اثبات ایمان خویش است و به این علت عیسی مسیح می فرماید مرا لمس کن. در حقیقت این دو یعنی مریم و توما نیاز داشتند به ایمانی با بعد دیگر.

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/11/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر