هر دو مذهب اسلام و مسیحیت اطمینان به حقانیت خود دارند. چگونه بدانیم کدام حقیقت است؟

در مورد اطمینان در ایمان به دین خود باید بگویم مطمئن ترین اشخاص مسیحیان هستند. من بارها از مسلمانان سؤال کرده ام که آیا این اطمینان را دارند که پس از مرگ وارث حیات جاویدان خواهند شد و به حضور خدا خواهند رفت و اکثرا گفته اند هیچ کس نمی داند و انشاء الله مورد لطف الهی قرار خواهیم گرفت ولی مسیحیان بخاطر وعده های عالی ای که در انجیل برای پیروان مسیح وجود دارد اطمینان کامل دارند که از لحظه ای که چشم از این جهان فرو بندند در حضور خدا چشم باز خواهند کرد و صاحب حیات جاویدان خواهند بود. عیسی مسیح فرمود هر که به من ایمان بیاورد اگر مرده باشد زنده گردد و اگر زنده باشد تا به ابد نخواهد مرد. در ضمن در انجیل نوشته شده است که می دانیم که از مرگ گذشته وارد حیات شده ایم. و میدانیم های ما مسیحیان خیلی محکم تر از انشاء الله های مسلمانان است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/14/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 610 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر