من خیلی میشنوم که در اکثر محافل از لفظ خدای زنده استفاده می شود که به نظر من اشتباه است. مگر ما درواقعیت به وجود خدایی مرده یا چندین خدا ایمان داریم که بگوییم این خدا زنده است و بقیه مرده!

لفظ خدای زنده یا خدای حیّ در کتاب مقدس اشاره شده است و در مقایسه با بتها و خدایان غریبی که در کشورهای اطراف اسرائیل وجود داشت، لفظ خدای زنده برای یهوه خدای اسرائیل بکار برده می شد و در ضمن این لفظ نشانگر این بود که خدای ما، مانند خدایان مرده دیگر که از چوب و سنگ هستند، نیست بلکه گوش دارد و می شنود و چشم دارد و می بیند و خدای زنده ای است (مزمور 94: 8). 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/13/2017 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 278 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر