سه جمله ای که عیسی مسیح روی صلیب گفت چه بود؟ و منظور عیسی مسیح از این جمله ها چه بود؟

مسیح بر صلیب هشت جمله گفت که اگر جملات شماره 5 و 6 را یکی بدانیم هفت جمله. جملاتی که مسیح بر صلیب ابراز کرد، عبارتند از:

1- ایلی ایلی لما سبقتنی؟ یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟(متی 27: 46)

این جمله نشان دهنده یکی شدن عیسی مسیح با تجربه تنهایی و طرد شدگی انسان است. خدای پدر به علت  اینکه عیسی مسیح به خاطر ما گناه شد، رویش را از او برگرداند و عیسی مسیح لحظه ای احساس طرد شدگی و تنهایی را به طرز عمیقی تجربه کرد.

2- " ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند." (لوقا 23: 34)

عیسی مسیح گناهان دشمنانش را بخشید. کار او بر صلیب و قربانی او بر صلیب برای تحقق آمرزش گناهان بشر و بخشیده شدن تمام خطایای آنانی بود که به او ایمان می آوردند.

3- " آمین، به تو می گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود." (لوقا 23: 43)

عیسی مسیح به دزد بالای صلیب که در آخرین لحظات به او ایمان آورد این وعده را داد.امروزه عیسی مسیح به هر که با عشق و تسلیم کامل به او ایمان بیاورد، وعده حیات جاویدان را می بخشد.

4- " ای پدر روح خود را به دستان تو می سپارم." (لوقا 23: 46)

در اینجا عیسی مسیح روح خود را تسلیم پدرش کرد.

5- " بانو، اینک پسرت". ( یوحنا 19: 26)

در آخرین لحظات زندگی زمینی اش عیسی مسیح برای آینده مادرش فکر می کرد و او را به یوحنا سپرد. منظور او از اینک پسرت این بود که یوحنا پس از این جای پسرت را برایت خواهد گرفت.

6- " اینک مادرت." ( یوحنا19: 27)

و به یوحنا فرمود: اینک مادرت. در واقع به یوحنا نیز مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادرش را سپرد.

7- " تشنه ام." ( یوحنا 19: 28)

عیسی مسیح که فرمود: من آب حیات هستم، بر روی صلیب تشنگی فیزیکی را تجربه کرد. او تجربه گرسنگی و تشنگی بشر را به خوبی تجربه کرد و کلام خدا می فرماید: " زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند." (عبرانیان 4: 15)

8- " به انجام رسید." ( یوحنا 19: 30)

او تمام نقشه خدای پدر را تا به صلیب به اتمام رسانید. مرگ او مرگی پیروزمندانه بود.

روزتان خوش،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/14/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1627 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر