بنده به بسیاری بشارت داده ام ولی تعداد کمی ایمان آورده اند. آیا میوه من همین است؟ منظور از میوه در انجیل چیست؟

خوشحال هستم که خداوند را دوست دارید و پیغام او را در وقت و بی وقت به مردم می رسانید. مسلما" میوه زندگی ما فقط این نیست که افراد ایمان بیاورند بلکه دعا و روزه و خواندن کلام خدا و تعلیم آن و زندگی مقدس ما و دادن هدیه و ده یک هایمان و خیلی چیزهای دیگر در کلام خدا میوه نامیده شده اند. مسیح نیز فرمود گنجهای خود را در آسمان بیندوزید و گنجهای ما همین میوه هاا می باشند. شما با خدمتی که کرده اید برای او میوه های زیادی دارید و خدا را شکر برای وجود شما. خدمتتان را ادامه دهید و نا امید نشوید و بقول پولس رسول خسته خاطر نشوید.

پاسخ از:

کشیش ورژ باباخانی

Feb/25/2016 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 721 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر