در کدام آیه از کتاب مقدس ذکر شده : جبرییل پیام و یا مژده تولد مسیح را به مریم داد یا بر چه استنادی چنین مطلبی ذکر گردیده ؟

تولد عیسی مسیح از باکره در کتاب اشعیاء نبی 650 سال پیش از میلاد مسیح پیشگویی شده بود(اشعیاء 7: 14) و نیز در انجیل لوقا 1: 26-35 واقعه ملاقات جبرائیل فرشته با مریم و وعده تولد مسیح از مریم به او داده شد. اما در باره اینکه فرموده اید بر چه استنادی چنین مطلبی ذکر گردیده؟ باید بگویم که این مسئله در اولین کتاب کتاب مقدس یعنی پیدایش در اولین فصلهای این کتاب پیشگویی شده بود(پیدایش 3: 15) که از نسل زن(جالب است که در اینجا فقط به زن اشاره شده و نه زن و مرد) کسی خواهد آمد که سر مار را که سمبل شیطان یا ابلیس است خواهد کوبید و همانگونه که در اشعیاء نیز پیشگویی شده بود حدود 2000 سال پیش این پیشگویی ها به وقوع پیوست و نجات دهنده عالم از مریم باکره بدنیا آمد تا ما را از اسارت گناهانمان و لعنتی که بر دنیای ما حاکم است و نیز از اسارت شیطان رهایی بخشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/16/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 326 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر