مولود ازلی از پدر یعنی چه؟ ما میدانیم که پسر بعد از پدر بوجود می آ ید پس چطور میتواند پسر هم ازلی باشد .

دوست بسیار گرامی سلام،

امیدوارم در سلامتی کامل و کامیاب بوده باشید.

در باره سوالی که کرده اید باید بگویم که کتاب مقدس اشاره به پسرازلی بودن خدا می کند و با توجه به اینکه این یکی از اسرار ذات الهی است، و بیان آن به زبان انسانی با نقص روبرو می شود کتاب مقدس از واژه پسر استفاده کرده است. خدا از طریق تمثیلها در کتاب مقدس صحبت کرده است و منظور آن واقعا" پسری نیست که از او زاده شده است، بلکه شخصی است که هم ذات با خدای پدر است. در کتاب مقدس کاملا" مشهود است که پدر و پسر و روح القدس دارای یک ذات الهی می باشند و بخاطر محدود بودن واژگان بشری برای بیان این نکته از این کلمات استفاده شده است.

با تشکر فراوان از سؤالتان،

کشیش ورژ باباخانی

May/22/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 614 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر