آیا می توان از انجیل یوحنا ۲۶:۱۵ (زبان یونانی)در هنگامی که عیسی مسیح می فرماید : او بر من شهادت می دهد نتیجه گرفت که فرستنده مذکر است؟

برای روح القدس اتفاقا" در اصل زبان یونانی ضمیر مؤنث استفاده شده است و به هیچ وجه ضمیر مذکر برای او استفاده نشده است و این یکی از موضوعاتی است که در پاسخ به اسلام باید گفت که این به هیچ عنوان صحبت از یک پیامبر بعدی نیست بلکه روح پاک خدا که در رسولان قرار گرفت و آنها را هدایت کرد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 330 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر