: در انجیل یوحنا باب ۱۲ آیه ۱ می خوانیم شش روز پیش از عید پِسَخ، عیسی به بِیت‌عَنْیا، محل زندگی ایلعازَر آمد، همان که عیسی او را از مردگان برخیزانیده بود. یوحنا ۱۲:۱ NMV و در مرقس می خوانیم: دو روز به عید پِسَخ و فَطیر مانده بود. سران کاهنان و علمای دین در جستجوی راهی بودند که عیسی را به نیرنگ گرفتار کنند و به قتل رسانند، مَرقُس ۱۴:۱ دو روز پیش از پسخ یا شش روز؟

این دو قسمتی که از اناجیل یاد کرده اید به دو واقعه متفاوت اشاره دارد که نزدیک به هم هستند.

شش روز قبل از عید پسخ عیسی مسیح به بیت عنیا رفت و میهمان ایلعاذر و خواهرانش شد اما دو روز مانده به عید پسخ عیسی مسیح در اورشلیم بود و رهبران یهود در جستجوی راهی برای به قتل رساندن او بودند. این دو، دو واقعه نزدیک هم اما متفاوت هستند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/29/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر