چرا ابراهیم به پادشاه مصر دروغ گفت؟

 ابراهیم مانند هر انسانی گناه را در ذات خود به ارث برده بود و او بی گناه نبود. او از ترس جانش در حقیقت دروغ گفت و به این خاطر حتی مشکلاتی نیز پیش آمد. تنها کسی که کاملا" بی گناه بدنیا آمد و بی گناه زندگی کرد عیسی مسیح بود چون ذات گناه را از پدر و مادر به ارث نبرد چون او از آمیزش پدر و مادر به دنیا نیآمد. مسیحیت معتقد به این نیست که پیامبران بی گناه هستند. در کتاب مقدس می خوانیم که داود زنا کرد، سلیمان به خاطر زنانش به بت پرستی کشانیده شد، اشعیاء نبی می گوید من ناپاک لب و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و این لیست ادامه دارد. تنها کسی که پاک و مقدس بود عیسی مسیح بود و او شایسته بود تا گناهان ما را بر خود گیرد و کفاره و پوشش گناهان ما را آماده سازد. 

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 556 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر