من دختری بیست وهفت ساله نقاش و خطاط هستم حدود هشت سال است که به مسیح ایمان آوردم. چطور میتونم هدف زندگیم رو باتوجه به شرایط ایران برای جلال مسیح قرار بدم.

می دانم که زندگی تحت شرایطی که در ایران هستید بسیار سخت است مخصوصا با ایمان مسیحی تان. اما عیسی مسیح ما را دعوت کرده که در هر شرایطی برای او خدمت کنیم. هدف زندگی یک مسیحی چند چیز است که در اینجا نام می برم:

1- پرستش- پرستیدن خدا و عبادت او یکی از اهداف زندگی مسیحی است.

2- شبیه مسیح شدن، شخصیت ما و عیب و ایراداتی که دارد و نقصانی که از گناه اجداد ما به ارث رسیده می بایست با خواندن کلام خدا و دعا و مشارکت با ایمانداران اصلاح شود و هر روز به شباهت مسیح در بیاید.

3- خدمت مسیحی- خدمت به هر نوعی به بشریت. مانند کمک به بیماران و سالخوردگان یا یتیمان و بیوه زنان و نیازمندان.

4- رساندن خبر خوش انجیل به همنوعان- بشارت دادن به دوستان و آشنایان و فامیل یکی از خدماتی است که شامل حال همه ایمانداران به مسیح می شود.

5- مشارکت در جلسات کلیسایی. بودن در خانواده الهی. خیلی مهم است که همراه با ایمانداران دیگر مشارکت روحانی داشته باشیم و از ایمان آنها تقویت شویم.

اینها 5 هدف زندگی مسیحی است. تا آنجایی که در توان دارید این 5 هدف را محقق سازید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/31/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 488 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر