مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر ‏بنشست این جمله به چه معناست؟

عیسی به مریم مجدلیه پس از قیامش گفت: « عیسی به او گفت: بر من میاویز، زیرا هنوز نزد ‏پدر صعود نکرده ام بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای ‏خود و خدای شما صعود می کنم .» انجیل یوحنا 17:20 .‏ ‏ عیسی همچنین به شاگردانش پس از قیام خود فرمود: « من موعود پدر خود را بر شما خواهم ‏فرستاد پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید. سپس ایشان را بیرون از ‏شهر تا نزدیکی بیت عنیا برد و دستهای خود را بلند کرده برکتشان داد و در همان حال که ‏برکتشان می داد از آنان جدا گشته؛ به آسمان برده شد.» انجیل لوقا 49:24 - 51 ‏ در عبرانیان 1:1 -4 می خوانیم: « در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطهً ‏پیامبران با پدران ما سخن گفت اما در این زمانهای آخر به واسطهً پسر خود با ما سخن گفته ‏است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطهً او جهان را آفرید. او فروغ ‏جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس ‏از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. پس به همان اندازه که ‏نامی برتر از فرشتگان به میراث برد از مقامی بالاتر از آنها نیز برخوردار شد.»‏ در عبرانیان 24:9 آمده: «زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساختهً دست بشر وتنها شبیه ‏محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ‏ظاهر شود.» ‏ در عبرانیان 12:10 و13 می خوانیم: «اما این کاهن ؛ چون برای همیشه یک قربانی به جهت ‏گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست. از آن هنگام در انتظار است که دشمنانش کرسی ‏زیر پایش گردند »‏ همچنین در عبرانیان 2:12 می خوانیم: «و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی ‏عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت؛ صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ‏ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است .»‏ با صعود مسیح به آسمان؛ عیسی مسیح به همانجایی بازگشت که از آن آمده بود و اکنون او در ‏آنجا در حضور خدای پدر به شفاعت وکهانت برای ایماندارانش می پردازد. « نشسته بر دست ‏راست خدا» استفاده از زبانی استعاره ای است که جایگاه جلال و حرمتی را که عیسی به دلیل ‏رابطهً منحصر به فردش با خدای پدر دارا می باشد را بیان می کند .‏


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 734 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر