آیا خدا از پیش نمی دانست که انسان گناه خواهد کرد؟

بله‌، و نتايج‌ وحشتناك‌ گناه‌ و نيز پيامد نهايي‌ آن‌ را از پيش‌ مي‌دانست‌. ما رنج‌ مي‌بينيم‌ و زحمت‌ مي‌كشيم‌، متحير و متعجبيم‌ كه‌ چرا خدا چنين‌ دنيايي‌ ساخته‌ است‌. ولي‌ روزي‌، پس‌ از اينكه‌ همه‌ چيز به‌ پايان‌ برسد، درد و رنج‌ و تحيّر ما نيز پايان‌ خواهد گرفت‌ و همراه‌ با نجات‌ يافتگان‌ همة‌ اعصار با هللوياهاي‌ بي‌پايان‌ خدا را ستايش‌ خواهيم‌ كرد، بخاطر اينكه‌ ما را چنانكه‌ خواست‌ آفريد و به‌ حيات‌ و شادي‌ و جلال‌ در ابديت‌ بي‌نهايت‌ هدايت‌ كرد (مكاشفه‌ 19 : 1 - 8).


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 400 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر