لطفا" تفاوت میان كليسای انجيلي و پنطيكاستي را توضیح دهید؟

اگر منظورتان از کلیساهای انجیلی کلیساهای پرزبیتری می باشد، این کلیسا  به تعمید کودکان و رهبری کلیسا از طریق هیئت مشایخ (یا پرزبیترها) و تعالیم ژان کالون معتقد است و نیز اعتقادی به عطای زبانها به عنوان اولین نشانه تعمید در روح القدس ندارند و به آن گونه که کلیساهای پنتیکاستی به عطایای روح القدس معتقدند، معتقد نیستند.

کلیساهای پنتیکاستی از طرفی معتقد به تعمید کودکان به هیچ عنوان نیستند و در اکثر کلیساهای پنتیکاستی هیئت مشاوره شبانی وجود دارد که کشیش کلیسا بدون مشورت و رأی آنها نمی تواند تصمیم بگیرد و نیز این کلیساها معتقدند نشانه اول تعمید در روح القدس، تکلم به زبانهای غیر است و نیز به عطایای مافوق طبیعی روح القدس اهمیت زیادی می دهند.

به زودی مقاله ای مفصل در باره تفاوت بین فرقه های مختلف مسیحی در وب سایت پرپاسخ قرار خواهیم داد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

 

 

 

Feb/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 370 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر