آیا مسیحیت دین است؟ بلی یا خیر؟ لطفا توضیح دهید.

با توجه به آنچه در دنیا متعارف است، مسیحیت به عنوانی دین و مذهبی رسمی شناخته شده است! اما باید توجه داشت که مخالفان اصلی عیسی مسیح در زمان زندگی زمینی او اکثرا" افراد دیندار و مذهبی بودند و خود عیسی مسیح به شدت مخالف ریاکاری مذهبیون بود. او نیامد که فقط مراسم یا سنتهای خاصی را برای ما به ارمغان آورد، بلکه برای ایجاد رابطه ای زنده با خدایی زنده به این زمین آمد. او فرمود: مهم ترین حکم شریعت این است که: " خداوند خدای خود را به تمامی جان و به تمامی نفس و تمامی قوت خود محبت نما و همسایه خود را مانند نفس خود محبت نما." بطور خلاصه عیسی مسیح برای برقراری رابطه های شکسته و اصلاح آنها آمده بود. رابطه میان انسان و خدا و رابطه میان انسان و انسان. او بر صلیب بخاطر همین دو مسئله قربانی شد و خود را فدا کرد.

پس جواب سؤال شما از یک نظر بله است و از نظر دیگر خیر و توضیحات را در بالا قید کردم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/15/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 440 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر