کدام یک ، یعقوب( متی 1: 16) یا هِلی ( لوقا 3: 23) پدر یوسف، همسر مریم بود؟                                   

جواب این ساده است اما نیاز به توضیح دارد. بسیاری از مفسرین بر این عقیده هستند که متی شجره نامه یوسف را و لوقا شجر نامه مریم را بازگو می کنند، که در آن یعقوب پدر یوسف و هِلی پدر مریم می باشد.                                                         

این مسئله در دو روایت تولد مسیح از باکره نشان داده شده، در متی 1 :18 تا 25  داستان،  تنها از جنبه یوسف وصف شده است، در حالی که لوقا 1: 26 تا 56 کاملا از نقطه نظر مریم تعریف شده است. سؤال منطقی این است که چرا یوسف در هر دو شجره نامه ذکر شده است؟ جواب آن ساده است. لوقا سنت یهودیان را به طور کامل دنبال کرده و تنها به مردان خانواده اشاره کرده است ، که در این مورد مریم با نام همسرش مشخص شده.                                                                                                                      

این استدلال بوسیله دو مدرک کاملا پشتیبانی می شود. اولین ، تمام اسامی در نسخه یونانی شجره نامه انجیل لوقا ، به استثنای یوسف، با حرف تأکید شروع می شود، هر چند این در ترجمه فارسی محسوس نیست ولی خواننده یونانی می دانست که در مورد نسل همسر یوسف صحبت می شود ، هر چند نام او  بکار گرفته می شود.                                                                          

 سند دوم ، تلمود اورشلیم است، یک  منبع یهودی. در آن شجره نامه مریم شناخته شده است ، با اشاره به مریم دختر هِلی( هاگیگا 2: 4 )

 

Fruchtenbaum 1993: 10-13))

ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/11/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 303 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر