آیا واقعاً توبه از گناه باعث پاکی شخص می شود؟

توبه در کتاب مقدس فقط اعلان پوزش و عذرخواهی معنا نمی دهد بلکه تغییر جهت کامل فکری را شامل می شود و در ضمن توبه یعنی تغییر جهت کامل مسیر فکری، می بایست به همراه ثمره زندگی پاک باشد یعنی توبه به همراه ترک گناه. وقتی عیسی مسیح زن زانیه را بخشید، به او فرمود: برو و دیگر گناه مکن! و یحیی تعمید دهنده موعظه کرده، می فرمود: " توبه کنید و ثمرات شایسته توبه را به عمل آورید."

این را نیز باید توجه داشت که پس از توبه و اعلام ندامت به خدا و کسی که نسبت به او خطا کرده ایم، خون عیسی مسیح و شفاعت او نزد پدر ما را از گناهی که مرتکب شده ایم، پاک می سازد (رساله اول یوحنا 2: 1).

Oct/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 906 بازدید 7  

نظرات کاربران


ارسال نظر