تقریبا 6 ماه پیش من به دلیل همنشینی با یک دوست منحرف به خود ارضایی رو آوردم و تا امروز شاید صد ها بار تصمیم به ترکش گرفتم ولی طولانی ترین مدتی که تونستم ترکش کنم یک هفته بود. بعد دوباره بهش مبتلا شدم. راستش فکر کردم که با کمک دین میتونم ترکش کنم ولی هرچی که توی اینترنت گشتم در دین مسیحیت دفاع از این عمل و مفید بودنش رو ذکر کرده بود! الآنم نمیدونم که آیا راه چاره ای برای ترک این عمل زشت هست یا نه؟ اگه شما بتونین با استناد به کتاب مقدس بد بودن این عمل و راه ترکش رو نشان بدین تا ابد مدیونتان خواهم بود.

در کتاب مقدس هرگز به خود ارضائی اشاره نشده و هرگز اظهار نشده که خود ارضائی گناه است. اما با وجود این، هیچ شکی نیست که اعمالی که منتهی به خود ارضائی میشوند گناه آلوداَند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افکار شهوانی، تحریکات جنسی و تصاویر غیر اخلاقی است. اینها مشکلاتی است که باید با آنها برخورد نمود. اگر برگناهان شهوانی و تصاویر غیر اخلاقی چیره شویم، در آنصورت مشکل خود ارضائی مشکل حادّی نخواهد بود. کلام خدا میگوید: "امّا زنا و هر ناپاكی و طمع در ميان شما هرگز مذكور هم نشود" (افسسیان 5 : 3). حال من در تعجبم که چطور خود ارضائی میتواند ـ مطابق این آزمون دقیق ـ پذیرفته شود. گاهی اوقات بهترین آزمون برای گناه آلود بودن کاری، این است که به دیگران دقیقاً بگوییم چه کاری کردهایم. حال اگر از بیان آن کار شرمنده و ناراحت میشوید، به احتمال زیاد مرتکب گناه شدهاید. آزمون خوب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که آیا میتوان صادقانه و با وجدانی راحت از خداوند خواست که این عمل ما را برکت داده و آنرا برای اهداف بلند و عالی خود بکار بَرَد. من فکر نمی کنم که خود ارضائی عملی باشد که بتوان از انجام آن به خود بالید و صادقانه خدا را بواسطۀ آن شُکر نمود. کلام خدا به ما میآموزد: "پس خواه بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هر چه كنيد، همه را برای جلال خدا بكنيد" (اول قرنتیان 10 : 31). اگر شکی وجود دارد که چنین عملی خدا را خشنود میسازد یا نه ، بهتر است آنرا متوقف کرد. بطور قطع در مورد خود ارضائی شک بسیاری وجود دارد. "و هر چه از ايمان نيست گناه است" (رومیان 14 : 23). من نمیدانم که مطابق کلام خدا، خود ارضائی چگونه میتواند خدا را جلال دهد. علاوه بر این، ما باید به یاد آوریم که بدن ما همچون روح ما نجات یافته است و از آن خداوند است. "آيا نمیدانيد كه بدن شما هيكل روح القدس است كه در شماست كه از خدا يافتهايد و از آن خود نيستيد؟ زيرا كه به قيمتی خريده شديد، پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد" (اول قرنتيان 6 : 19 - 20). این آیه به ما هشدار میدهد تا بدانیم با بدنمان چه میکنیم و آنرا به کجاها میکشانیم! بنابراین، مطابق با نور کلام خدا، من اعتقاد ندارم که خود ارضائی خدا را خشنود خواهد ساخت، از ظهور مسائل غیر اخلاقی ممانعت خواهد کرد، و یا اینکه باعث خواهد شد مالکیت خداوند بر بدن ما بیشتر شود. 

در ضمن برای رهایی از این عادت زشت می بایست به روح خدا توکل کرد و از او یاری خواست و بجای مشغول شدن فکر ما به مسائلی که به خودارضائی منجر می شود، می بایست فکر خود را سریع به مسائل دیگری که مفیدتر و عالی تر هستند، برگردانیم و این یکی از روشهای مؤثر پیروزی بر این امر است.

درمحبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/05/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 295 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر