اول اینکه جسد یهودای اسخریوطی چه شد؟ و سوال دوم اینکه در اناجیل هر کدوم به طوری جدا روش کشته شده یهودا را ذکر کرده اند کلام خدا یک بخش به خودکشی توسط دار زدن. و یک جا به خوردن زمین و ترکیدن اشاره می کند! مگر می شود یک انسان دو جور بمیرد؟

سؤال شما در وب سایت پرپاسخ جواب داده شده و اگر کمی جستجو می کردید، پاسخ خود را در این مورد در قسمت جستجو می توانستید بیابید. اما برای سهولت کار شما کپی پاسخ سؤال شما را از وب سایت پرپاسخ در زیر درج می کنم. پیروز و سربلند باشید. کشیش ورژ باباخانی:

آیا یهودا خود را به دار آویخت ( متی 27: 5) و یا به روی در افتاد و از میان پاره شد و اَمعاء و اَحشایش بیرون ریخت (اعمال رسولان 1: 18)؟

 سؤال مطرح شده این است که آیا یهودا خود را به دار آویخت و یا با سر به زمین خورد و اَمعاء و اَحشایش بیرون ریخت. این بیانات هر دو صحیح هستند.

در متی 27: 1-10 به این اشاره شده که یهودا خود را به دار آویخت و مُرد و این کاملا صحیح است ، اما لوقا در اعمال 1: 18-19  می خواهد در میان خوانندگان خویش احساس تهوع آمیز نسبت به یهودا برانگیزد ، و به هیچ وجه حقیقت  خودکشی یهودا را بر دار انکار نمی کند. مطابق سنت کلیسایی ، این گونه به نظر می رسد که یهودا خود را لب پرتگاهی  بالای دره هانوم به دار آویخت و سر انجام طناب دار پاره شده و یا از هم باز شده، و یهودا به ته دره سقوط می کند و این مسئله با گزارش لوقا در اعمال رسولان هماهنگی کامل دارد.

منبع مقاله: www.debate.co.uk

ترجمه: اِلما غریبیان

Jun/10/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 196 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر