اگر مسیح پادشاه صلح و سلامتی است، پس چرا در متی 10: 34-39 در مورد شمشیر صحبت می کند؟

برای درک بهتر یک آیه مهم است که به آیات قبل و بعد نیز توجه شود. در اشعیاء 9: 6 و لوقا 2: 14 و اعمال رسولان 10: 36 گفته شده است که مسیح صلح و سلامتی می آورد. باید در نظر داشت که این صلح و سلامتی در مورد رابطه اصلاح شده بین انسان و خدا صحبت می کند و نیز به صلح نهایی که او در خلقت در زمان سلطنت هزار ساله خود برقرار خواهد ساخت. در این آیات او از شمشیر به عنوان کلمه ای برای جدایی استفاده کرده است. اگر در متن آیات نظری بیاندازیم می بینیم که مسیح در باره افتادن جدایی بین پدر و پسر، دختر و مادر و عروس و مادرشوهرش صحبت می کند. با توجه به متن این آیات، متوجه می شویم که صحبت از جدایی است و نه کشتن و خونریزی. در زمان مسیح بین یهودیان مانند خیلی از زبانهای رایج دنیا از زبان استعاره ای بسیار استفاده می شد و در آن زمان از شمشیر در صحبتهای روزمره به عنوان جدایی انداختن نیز صحبت می شد.   نویسنده: کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 503 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر