با اینکه گفته شده است که تمامی ایمانداران مسیحی خواهر و برادر هستن، پس چطور اکثراً توی کلیساها باهم آشنا میشن و بعداً باهم ازدواج می کنند؟! بنظرتون گفتن خواهر و برادر به یکدیگر در این زمینه درست و جایز است؟

مسئله خواهر و برادر بودن ایمانداران با یکدیگر ربطی به مسئله ازدواج ندارد. خطاب کردن خواهر و برادر در کلیسا اشاره به بودن در خانواده الهی می کند و بیانگر امری کاملاً روحانی در پس این عناوین می باشد و به هیچ عنوان به مسئله ازدواج مربوط نمی باشد. حتی زن و شوهری که با یکدیگر ازدواج کرده اند، از نظر روحانی (لطفاً توجه داشته باشید که از نظر فیزیکی و بیولوژیکی اشاره نمی شود) خواهر و برادر یکدیگر در خانواده الهی می باشند.

موفق باشید.

Mar/01/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر