چرا وقتی شیطان رانده شد، خدا شیطان را در آن زمان از بین نبرد و اجازه داد تا انسان ها را وسوسه کند و کنترل زمین را از دست آدم در باغ عدن بگیرد؟

خدای کتاب مقدس، خدای زمانها می باشد! در کتاب جامعه فصل سوم و نیز در تمام کتاب مقدس با خدایی آشنا می شویم که برای هر عمل خود در تاریخ، زمان مشخصی را مطابق حکمت و پیش دانی خود، تعیین کرده است. از آفرینش جهان گرفته تا ظهور انبیاء مختلف در زمانهای مختلف و ظهور عیسی مسیح خداوند در نهایت و بالآخره پایان جهان و نابودی شیطان و تمام افواج او، خدا دارای زمان بندی مشخصی می باشد و مسلماً زودتر و دیرتر از این زمان بندی عمل نمی کند.

در زبان یونانی دو کلمه برای زمان وجود دارد: کرونوس که به معنای زمانی تاریخی یا زمان پی در پی و دیگری کلمه کایروس می باشد که به معنای زمان مقرر و مناسب برای عمل در تاریخ می باشد.

کایروسِ خدا برای نابودی شیطان به سر نرسیده!

Jun/11/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 122 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر