منظور این آیه چیست و چگو نه می توان این کار رو کرد ؟[ 1پطرس 3: 15 ]. مسیح را در دلهای خود تقدیس نمایید. 2. [ دوم قرنت 10: 5 ]این آیه را چگونه باید در زندگی خود پیاده کنیم.؟

مسیح را در دل خود تقدیس کنید. کلمه تقدیس یا مقدس شدن در کتاب مقدس و در اصل زبان آن به معنای جدا شده یا جدا کردن می باشد. و منظور این است که مسیح جای جدا و خاص و وقف شده ای در زندگی و دلهای ما داشته باشد.

در باره آیه دومی که اشاره کرده اید، یعنی دوم قرنتیان 10: 5 در اینجا متن آن را از ترجمه هزاره نو می نویسم و بعد توضیح می دهم: 

" ما استدلالها و هر ادعای تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم."

باید توجه داشته باشیم که کتاب مقدس یک پیام واحد دارد و اگر می خواهیم آیه ای را تفسیر کنیم می بایست با کل کتاب مقدس و با کل متن کتاب مقایسه کرده و در هماهنگی با کل پیام کتاب مقدس آن را تفسیر کنیم. این آیه در نظر اول بسیار خشن و تهاجمی به نظر می آید اما وقتی چند آیه قبل را می خوانیم می بینیم به هیچ عنوان هدفش حمله یا تهاجم جسمی یا سلاح نیست. مثلا" در آیه 3و4 همین فصل پولس رسول می فرماید: " زیرا هر چند در این دنیا به سر می بریم، اما به روش دنیوی نمی جنگیم. چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاست."

پس کاملا" متوجه می شویم که این آیات به هیچ عنوان در باره جنگ دنیوی با اسلحه و خشونت نیست. منظور پولس رسول در این آیات این است که ما با کلام خدا و پیام آن همه استدلالها و ادعای تکبر آمیز را که بر خلاف شناخت خدا است از طریق کلام خدا و آوردن استدلات و دلایل محکم کتاب مقدسی و توسط دعا و روح خدا به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. این اسارت در واقع آزادی حقیقی می باشد. هر که اسیر مسیح است، در واقع اسیر عشق و محبت اوست و اسیر پیام قوی انجیل است.

ما مسیحیان نه فقط حالت کاملا خنثی در برابر استدلالات دنیوی نداریم بلکه پاسخ این سؤالات و استدلالات را با قدرت روح خدا و پیام انجیل می دهیم و یکی از اهداف ایجاد وب سایت پرپاسخ و این خدمات همین می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/20/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 327 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر