نظر کتاب مقدس در باره شبیه سازی انسان چیست؟

محققین شبیه سازی (تاگ سازی) انسان از طریق سلولهای بنیادی جنین یک هفته ای انسان ، امیدوارند که روزی بتوانند درمان قطعی برای بیماری های قلبی ، انواع سرطان و آلزایمر را پیدا کنند. البته شبیه سازی انسان تا کنون محقق نشده است.

اما تاگ سازی انسان که مورد پُرتنشی شده است ، چه نوع نگرانی هائی را بدنبال آورده است؟

 یکی از موضوعاتی که موجب سؤال در باره اخلاقی بودن آن گشته‌ ، ایجاد صدمه ای است که بر جنین به علت برداشته شدن سلول بنیادی وارد می‌شود.

موضوع دوم ، شخصیت فرد تاگ سازی شده است. مخالفت پیروان نظریه جبر ژنتیکی با تاگ سازی انسان ، ایجاد دو فرد با یک شخصیت است.

آلبته باید یادآور شد که فرد شبیه سازی شده کپی دقیق فرد دهنده‌ی ماده ژنتیکی نیست. چرا که " دی ان ای " آن متعلق به فرد دهنده نمی باشد. به این خاطر خصوصیات فرد دهنده در گیرنده آن ، بطور کامل انتقال نمی یابد.   

اما سؤالی که مطرح شده این است ، نظر کتاب مقدس در باره تاگ سازی انسان چیست؟ آیا علم تاگ سازی ، جای خدا را با خلقت انسان نخواهد گرفت؟

لازم است ابتدا نگاهی به خلقت انسان در کتاب پیدایش داشته باشیم.

و خدا گفت: آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند، حکومت نماید.   (پیدایش 1: 26)

شباهت انسان به خدا که در این آیه ذکر شده است ، قطعا شباهت جسمانی نیست. شباهتی که مدنظر خدا بوده ، در شخصیتی است که به انسان عطا کرده است. احساسات ، اراده و قدرت درک. الهیات مسیحی از آن بعنوان " جان " نام می برد.

دیگر اینکه به غیر از شباهت در شخصیت (جان)، خدا روح را نیز به او عطا فرمود.

خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید، و آدم نَفْس زنده شد. ( پیدایش 2: 7)  

 در صورتی که علم تاگ سازی قادر به انجام شبیه سازی انسان هم شود ، جان و روح انسان شبیه سازی شده از جانب خدا عطا خواهد شد. نهایتا تاگ سازی در بخشی از خلق انسان سهیم بوده است و نه در همه خلقت آن.

سؤال دیگر: اگر تاگ سازی انسان قادر به زنده کردن مردگان شود ، آیا قانون مرگ و حیات دست خوش تزلزل نخواهد شد؟

قوانین کتاب مقدس در باره موت و حیات ، فراتر از تولد و یا مرگ است.

قانون الهی، مرگ بسبب گناه را دوری دائم از خدا می داند.

لکن از میوه درختی که در وسط باغ است ، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید ، مبادا بمیرید. ( پیدایش 3: 3)

پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود، کار کند. ( پیدایش 3: 23)  

آدم و حوا بعلت تمرد از دستور خدا، تنها از باغ عدن رانده شدند. آن مرگی که نتیجه انتخاب آنان شد، دوری دائم از حضور خدا بود. در واقع، منظور کلام خدا این بود که آنها در مرگ روحانی خواهند مرد.

قانون الهی در باره حیات نیز تنها در عمل حیات بخش (قربانی نیابتی) خداوند عیسی اتفاق خواهد افتاد. او مرگی که نتیجه گناه ما بود را بر خود گرفت.

و به این اراده مقدس شده‌ایم ، به قربانی جسد عیسی مسیح ، یک مرتبه فقط. ( عبرانیان 10: 10)

قطعا عمل تاگ سازی انسان ، خللی در موت و حیات روحانی انسان به وجود نخواهد آورد. زیرا موت و حیات انسان در اختیار او قرار ندارد.

عیسی گفت: من قیامت و حیات هستم‌. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت. ( انجیل یوحنا 11: 25)  

 

درهر صورت ، ما مسیحیان باید با دقت نتایح تاگ سازی انسان را دنبال کرده و مطمئن باشیم که در صورت محقق شدن شبیه سازی انسان، اطمینان از سلامت کامل جسمانی ، روحی و روانی فرد شبیه سازی شده حاصل کنیم.

در صورت عملی شدن شبیه سازی انسان، ما مسیحیان باید مانع هر گونه سوء استفاده غیر انسانی از نتایج آن شویم.

نوشته: کشیش محمد مدبر

May/04/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 249 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر گلی

    عالی بود خدا بهتون برکت بده


ارسال نظر