زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، باید به روح و راستی بپرستد (یوحنا 4: 24). منظور از این آیه چیست؟

پرستش با روح و راستی، خود گویای معنای آن است! پرستشی پر از روح خدا و از صمیم قلب و با تمام وجود و در ضمن بدون ریا و دورویی یا هر نوع مکر. پرستشی از دلی پاک و صاف و با تسلیم کامل به خالق آسمانی و روح او.

موفق باشید.

Mar/18/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر