چرا وقتی خدا می توانست فرعون را در یک لحظه از بین ببرد، باعث بوجود آمدن این همه بلایا شد؟

پولس رسول در عهد جدید به ما می فرماید که خدا اینچنین صلاح دید تا قدرت خود را بر فرعون و مصریان ظاهر سازد و در ضمن پولس رسول اشاره می کند که این خواست و اراده خدا بود و چنانکه کوزه به کوزه گر نمی تواند بگوید چرا مرا چنین ساختی می بایست بدانیم که خدا کوزه گر است و دانش و علمش خیلی بیشتر از ما است و بسیاری چیزها را با صلاحدید خود انجام می دهد و وقتی همه چیز به سرانجام خود می رسد آنگاه متوجه می شویم که خدا حق دارد و ما ساکت می مانیم. 

در باره مصر و بلایای آن بیاد بدانیم که مصریان، بر قوم اسرائیل بسیار ظلم کرده بودند و اعمال وحشیانه ای نسبت به آنها روا داشته بودند و خدا که خدای عادلی است انتقام قوم خود را از مصریان و فرعون مغرور و متکبر گرفت.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 568 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر