فرق بین دوزخ، بهشت، عالم اموات، و جهنم در مسیحیت چیست؟

در پاسخ به سؤال شما مقالاتی چند در بخش بهشت و جهنم وب سایت پرپاسخ موجود است که دو مقاله از آن را در زیر درج می کنم:

کتاب مقدس در باره بهشت و جهنم چه می گوید؟

در کتاب مقدس چند کلمه برای بهشت یا مکان حیات ابدی استفاده شده است. مانند:

فردوس

آسمان

آسمان سوم

ملکوت خدا

آسمان و زمین جدید

برای جهنم نیز چندین کلمه به کار برده شده:

جهنم

دریاچه آتش

اَبَدون

هاویه

عیسی مسیح به دزد بالای صلیب وعده داد: " امروز با من در فردوس خواهی بود." لوقا 23: 43

آسمان مراحل مختلفی را از آغاز خلقتش طی کرده! آسمان قبل از سقوط شیطان زمانی که یک سوم فرشتگان خدا به عصیان او پیوستند(مکاشفه 12: 4) و قبل از گناه، وجود داشته است(اشعیاء 14: 12-15).

بعد از این اتفاق، با آسمانی که در زمان عهدعتیق می باشد روبرو می شویم که فردوس نامیده می شود، که در عهد جدید " آغوش ابراهیم" نیز نامیده شده (لوقا 16: 22). در این آسمان دو بخش وجود داشت: یکی به یونانی هادس نامیده می شود که مکان مردگان است و دیگری جهنم. پس از آن با آسمانی که  بعد از قیام مسیح بوجود آمد روبرو می شویم، که آسمانِ کنونی می باشد. جایی که به نظر می رسد فردوس از هادس نقل مکان کرده است و مکانی است که ایمانداران به مسیح در لحظه مرگ مستقیما"به حضور مسیح می روند(افسسیان 4: 8-10 و دوم قرنتیان 5: 8) و باید توجه داشته باشید که فردوس، پس از صعود مسیح به نزد پدر، نابود نشده بلکه مسیح فردوس را با آسمانِ کنونی جابجا کرد، و آن جایی است که هم اکنون درخت حیات در آن است (مکاشفه 2: 7 و دوم قرنتیان 12: 4) پولس با اشاره به آسمان کنونی می گوید به فردوس ربوده شد. پس همانگونه که فردوس گذشته بوده، فردوس کنونی نیز وجود دارد. و نیز با در نظر گرفتن اینکه پولس آسمان کنونی را فردوس می نامد و نیز با توجه به اینکه درخت حیات به زمین جدید، پس از قیامت مردگان، منتقل خواهد شد، پس زمین جدید نیز می تواند فردوس نامیده شود(مکاشفه 22: 2). پس به کلامی دیگر فردوس در گذشته بوده(لوقا فصل 16)، و هنوز نیز وجود دارد(دوم قرنتیان 12، مکاشفه 2: 7) و در آینده نیز وجود خواهد داشت) مکاشفه 22: 2، به درخت حیات در زمین جدید توجه داشته باشید که جزء مرکزی فردوس می باشد.) این مکان فردوس است که تغییر می کند و نه طبیعت آن.

سلطنت هزار ساله که در آن مسیح بر زمین در میان نجات یافتگانش حکومت خواهد کرد، مرحله ای دیگر از آسمان به نظر می رسد (مکاشفه 20: 14)

پس از آن آسمانی به ظهور خواهد رسید که بعد از داوری نهایی است یعنی اورشلیم جدید در آسمان و زمین جدید(مکاشفه فصلهای 21 و 22)

به همین ترتیب آنچه ما اکنون به آن به عنوان جهنم یاد می کنیم (در واقع پس از نقل مکان فردوس از هادس، آنجا به جهنم تبدیل شده است) پس از تخت سفید داوری به دریاچه آتش ابدی یعنی جهنم نهایی نقل مکان خواهد کرد (مکاشفه 20: 14-15).

توجه داشته باشید: آسمان هنوز آن چیزی که باید باشد نیست. در عالم بشری هنوز گناه و رنج و زحمت وجود دارند و تا زمانیکه آسمان و زمین کنونی محو نشود و شهر آسمانی ایجاد نشود،درد و آلام از بین نخواهد رفت (مکاشفه 21: 4) در افسسیان 6: 12 نوشته شده که فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی هنوز حضور دارند. این مسئله می تواند ناسازگاری ظاهری آمدن شیطانی در حالت سقوط کرده اش به حضور خدا) ایوب 1: 6) و جنگ آینده در آسمان (رومیان 12: 7) را توضیح دهد که در آن شیطان نهایتا" ساقط خواهد شد. او تا زمانی که  پس از دوره سلطنت هزارساله که  در چاهی زندانی خواهد بود، بصورت نهایی شکست نخواهد خورد و پس از دوران سلطنت هزار ساله است که او بالآخره  برای همیشه با یک خشم  آخر به دریاچه ابدی آتش، انداخته خواهد شد(مکاشفه 20: 2، 7 و 10).

قیامت ایمانداران در این لحظه هنوز اتفاق نیفتاده و تا قبل از آسمان و زمین جدید به وقوع نخواهد پیوست(مکاشفه 20: 12-15). بنابرین با اینکه آسمان کنونی که پس از مرگ به آن وارد می شویم، مکانی بسیار عالی است، اما هنوز به شکل بسیار پرجلال خود، کامل نیست.

جهنم؟

عیسی مسیح فرمود جهنم برای شیطان و فرشتگانش ساخته شد و هدف خدا برای ساختن جهنم، انسان نبوده است(متی 25: 41). و از سوی دیگر در متی 25: 33-34 کتاب مقدس می فرماید که هر کس که مسیح را انتخاب کند وارث ملکوتی خواهد شد که از بنیاد جهان برایش آماده شده است.

هدف اولیه آفرینش جهنم و آتش آن برای نابودی نهایی شیطان و فرشتگانش و گناه بود. پس از این انتقام آتش است که همه اشکهای نجات یافتگان پاک خواهد شد.

آیا در حال حاضر شریران در جهنم می سوزند؟ مطابق ایوب 21: 30-32 و دوم پطرس 3: 7 جهنم در حال حاضر در حال سوختن نیست، بلکه شریران برای روزی مشخص نگهداری می شوند و برای روز غضب و خشم خداوند از قبرهایشان بیرون آورده خواهند شد. یوحنا 5: 28-29 نیز حاوی همین پیغام است.

شیطان رئیس جهنم نیست و این تصویری اشتباه از عاقبت شیطان است. او خود به دریاچه آتش برای عذاب ابدی افکنده خواهد شد(مکاشفه 20: 10)

شاید این مسئله شما را متعجب سازد، اما کتاب مقدس هرگز نگفته که شریران تا به ابد در جهنم خواهند سوخت بلکه در آیات مختلف می گوید آنها خواهند سوخت و نابود خواهند شد.(ملاکی 4: 1-5 و مزمور 37: 10، 20) گاهی مفید است که ببینیم در کتاب مقدس چه چیزی نوشته نشده تا مفهوم آنچه نوشته شده را بهتر درک کنیم. در رومیان 6: 23 می فرماید: " مزد گناه مرگ است..." کتاب مقدس نمی گوید مزد گناه تنبیه ابدی است. همچنین به یوحنا 3: 16 نظری بیفکنید. این آیه در باره دو انتخاب صحبت می کند. یک انتخاب به هلاکت یعنی نابودی و محو شدن می انجامد یعنی عدم وجود و انتخاب دیگر به حیات ابدی منتهی می شود. هیچکدام از این دو آیه در باره عذاب ابدی صحبت نمی کند. پس جهنم یعنی نابودی و محو کامل و یک بار سوختن و نابود شدن برای همیشه. آیا آنانی که در آسمان تا ابد می بایست در حضور خدا شادی کنند با دیدن دوستان و عزیزان خود که در جهنم تا ابد می سوزند زندگی راحت و شادی خواهند داشت؟ آیا این خود عذابی برای ساکنین آسمان و زمین جدید نخواهد بود؟

اما یک چیز را فراموش نکنید که پذیرش عیسی مسیح در زندگیمان و زیستن با او باعث تجربه آسمان و حضور خدا از همین حالا و هم اکنون بر زمین می شود و عدم پذیرش عیسی مسیح و حیات او، جهنم و دوری از خدا را از همین حالا برای ما به ارمغان می آورد. پس به طور خلاصه، آسمان یعنی زیستن در حضور خدا  و لذت از مصاحبت با او و شراکت در همه برکات او است و جهنم یعنی دوری از حضور خدا و نابودی کامل. انتخاب با شما است. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: " زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد." امروز انتخاب با شماست. حیات را انتخاب می کنید با همه برکاتی که از آن جاری می شود یا هلاکت و نابودی را؟

همین امروز از گناهان خود توبه کن و ایمان بیاور که عیسی مسیح به خاطر گناهان تو جانش را قربانی کرد و با قیامش از مردگان نجات و رهایی تو را مهیا ساخت و به زبان خود اعتراف کن که عیسی خداوند است و نجات خواهی یافت (رومیان 10: 9) وشروع کن به اطاعت از احکام عیسی مسیح و زندگی پاک را دنبال کن.

برای ابدیت سرمایه گذاری کنید و به قول مسیح: " گنج خود را در آسمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان نمی رساند و دزدان نَقب نمی زنند و سرقت نمی کنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود." (متی 6: 20 و 21)

گردآوری و تألیف از: کشیش ورژ باباخانی

آیا کتاب مقدس موجودیت برزخ را تعلیم می دهد؟

برخی از رسوم مسیحیت اینطور تعلیم می دهند که مسیحیانی که پس از گذراندن یک مشارکت خوب با کلیسا فوت می کنند اما هنوز در یک وضعیت کامل نیستند پس از مرگ در یک مکانی بین بهشت و جهنم قرار می گیرند. این مکان به عنوان برزخ معروف است. بر طبق این رسم بزرگسالانی که تعمید نگرفته اند و کسانی که مرتکب گناهان مهلک می شوند به عالم اسفل یا جهنم می روند. تعداد محدود افراد کامل شده (مقدسین) مستقیما به آسمان می روند. مدافعان برزخ تعلیم می دهند که آنجا یک مکان و زمانی خواهد بود برای رنج کشیدن، چیزی شبیه به دریاچه آتش، که در آن رنج ابدی نیست بلکه موقتی است. مدت زمانیکه شخص در آنجا سپری می کند بستگی به درجه پاکسازی دارد که او بر پایه گناهانش به آن احتیاج دارد. پاپ گریگوری تعلیم داده که تعمید باعث آمرزش ما از گناهان اولیه (آنهایی که از آدم و حوا به ارث رسیده) می شود ولی باید بهای آمرزش گناهان حقیقی خود را بدهیم. این پاکسازی یک آمادگی روحی برای رفتن به آسمان است. آیا هر گونه توجیه کتاب مقدسی برای تعلیم برزخ وجود دارد؟ حامیان این نظریه برای دفاع از تئوری خود استناد به دوم مکابیان 12: 39-45 می کنند (در آپوکریفا، یا نوشته های جمع آوری شده که پروتستانها آنها را به عنوان بخشی از کتاب مقدس قبول ندارند). اما این نوشته چیزی در مورد برزخ بیان نمی کند و کسانی که معتبر بودن آپوکریفا را نمی پذیرند دلیل قانع کننده ای برای قبول این مسئله پیدا نمی کنند حتی اگر این امر واقعیت داشته باشد. قسمت دیگری که گاهی اوقات بر آن استناد شده است اول قرنتیان 3: 10-15 می باشد جایی که تعبیر اجمالی آن این است " همانا مانند فرار و نجات از میان شعله های آتش خواهد بود." اما دوباره هیچ چیزی در این قسمت وجود ندارد که اشاره کند به اینکه یک مکان و زمان خاصی پس از مرگ وجود خواهد داشت که اشخاص در آن از گناهان انجام داده در طول زندگی خود پاک خواهند شد. تعلیم برزخ در آزمایشهای کتاب مقدس هم از جنبه شرح دقیق آیات و هم جنبه عمومی تعلیم کتاب مقدس شکست خورده است. حتی در نوشته های باستانی نیز اسم برزخ یا مفهوم آن نیامده است.  حتی بیش از این، چنین نظریه ای یکی از اساسی ترین تعلیم عهد جدید کتاب مقدس که مرگ مسیح بر روی صلیب و کفاره همه گناهان ما ( و نه فقط گناه اولیه ) بوسیله آن را انکار می کند. (رومیان 3: 21- 26؛ دوم قرنتیان 5: 21). بخاطر این فدیه است که گرچه در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد، اما برای کسانیکه در اتحاد و ایمان به مسیح بسر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد (رومیان 5: 1؛ 8: 1؛ 2 قرنتیان 5: 10).   نویسنده: چاد اوون برند 

موفق باشید.

Aug/06/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 293 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر