کتاب اشعیا باب 21 آیه 7 کلمه פָּֽרָשִׁ֔ים در زبان عبری به معنای سوارکار است نه سوارکاران، یعنی این کلمه در عبری به شکل جمع نوشته نشده است و حتی در بعضی ترجمه های فارسی از جمع استفاده شده است. آیا این تغییر ترجمه و تا حدودی تحریف نیست؟ از کجا معلوم بقیه آیه ها درست ترجمه می شوند. یه استادی می گفت اشتباه مسیحیان این است که انجیل به زبان های اصلیشان یعنی عبری و آرامی خوانده نمی شود و به ترجمه ها اعتماد می کنند , این هم یک نمونه اعتماد به ترجمه!!!؟ ولی در اسلام عربی در دسترس است و می شود ترجمه را چک کرد؟

در باره اعتبار قرآن و تاریخ نگارش و جمع آوری آن مقالاتی در وب سایت پرپاسخ موجود است که شما را تشویق به مطالعه آنها می نمایم.

در ضمن مسیحیان نیز به متن عبری و یونانی کتابهای مقدسشان دسترسی دارند و ترجمه ها جهت مطالعه به زبان ملی هر شخص آماده شده و هر کس که بخواهد می تواند به زبانهای اصلی نگاشته شده کتاب های مقدس مراجعه نماید.

سؤال این است که شما به کدام قرآن معتقد هستید به قرآن سنی ها یا شیعه ها. به قرآن صنعا یا قرآنهای دیگری که با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؟ لطفاً در تاریخ جمع آوری قرآن دقت فرمایید و مطالعات عمیق تری بنمایید.

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر