آیا نوشته های پولس رسول الهامی هستند (1 قرنتیان 7: 12 را مشاهده کنید)؟

اکنون می‌خواهم نكاتی را بعنوان توصيه بيان كنم كه گرچه مستقيماً از جانب خداوند نيستند، اما به نظر من بسيار مفيد می‌باشند. اگر يک مرد مسيحی، همسری غيرمسيحی دارد، و آن زن حاضر است با او زندگی كند، او نبايد زن خود را طلاق دهد.

اکثریت مسیحیان محافظه‌کار انجیلی (اونجلیکال) به آنچه الهام کلی کلام کتاب مقدس خوانده می شود، معتقد است، یعنی اینکه هر کلمه ای در کتاب مقدس به تنهایی از سوی خداوند "دمیده شده است" (2 تیموتائوس 3: 16).

" در واقع تمام قسمت‌های كتاب مقدس را خدا وحی فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. "

اگر منتقدین کتاب مقدس ادعا دارند که 1 قرنتیان 7: 12 الهام خدا و وحی نبوده، بلکه نظر شخصی پولس بوده، چه آیات دیگری را می توانند از این حیث که نظر نویسنده بشری است و فرامین کاتب الهی نیست، زیر سوال ببرند ؟ این حملات دقیقا" بر قلب اقتدار کتاب مقدس وارد می شود.

این اولین رساله ای است که پولس برای یک گروه از مسیحیان ساکن در شهر قرنتس می نویسد، یک شهر بسیار فاسد. بخشی از این فساد به واسطه معبد آفرودیت گسترش یافته، که محل سکونت بیش از 1000 روسپی است که تجارتشان را به نمایندگی از خدایشان گسترش داده اند. در این شرایط بوده که پولس کلیسایی را در قرنتس بنا می کند. نتیجتا"، بسیاری از این جماعت از این سبک زندگی غیراخلاقی در قرنتس دست می کشند. این کلیسای قرنتس از فاسقان سابق، بت پرستان سابق، زناکاران سابق، همجنس‌بازان سابق، دزدان سابق ، و دائم الخمرهای سابق تشکیل شذه بود.

با این پس زمینه، وقتی پولس به فصل 7 از رساله خود می رسد، او به سؤالی پاسخ می دهد که در این کلیسا در خصوص رابطه جنسی بین مرد و زن مطرح میشود. با توجه به جو اجتماعی حاکم بر قرنتس، فرنتیان فکر می کردند که این باید برای همگان چیز خوبی باشد که مجرد باقی بمانند. پولس موافق است که مجرد ماندن چیز خوبی است و حتی بیان می کند که آرزو دارد افراد بیشتری بتوانند مجرد بمانند آنچنان که او خود مجرد بوده. پولس به ازدواج تن نمی دهد. همه آنچه او انجام می دهد بیان مزایای آشکاری است که تجرد برای فرصت خدمت فراهم می سازد. هرچند، پولس ذکر می کند که تجرد یک هدیه از جانب خداوند است، و همه از این موهبت برخوردار نخواهند بود (فصل 7). برای آنها که در حال حاضر متأهل هستند، پولس می گوید که همینطور بمانید، و در فصل 10 پولس می گوید "نه من، بلکه خداوند." این بدان معناست که پولس به اهل قرنتس یک فرمان مستقیم از سوی عیسی می دهد. این فرمان از آموزه های عیسی در  کتاب مقدس می آید، مخصوصاً، متی 5: 32.

"اما من می‌گويم هر كه زن خود را بدون اينكه خيانتی از او ديده باشد، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند، آن مرد مقصر است زيرا باعث شده زنش زنا كند؛ و مردی نيز كه با اين زن ازدواج كرده، زناكار است."

و بالآخره، در فصل 12، پولس به "ازدواجهای اختلاطی" اشاره می کند – میان مسیحیان و غیرمسیحیان. با توجه به جو حاکم، مسیحیان ممکن بود از زن یا شوهر غیرایماندار خود جدا شوند، با این اندیشه که به نحوی با این کار خود را تطهیر نمایند. پولس به زن یا شوهر ایماندار می گوید که با شریک بی ایمان خود باقی بماند، با این توضیح که این توصیه از سوی او است نه عیسی. اما پولس اینجا نظر شخص خود را توصیه نمی کند. آنچه او میگوید این است که عیسی هرگز این مبحث را مستقیماً در طول مدت خدمت خود مطرح نکرده است. اگر کتاب مقدس را جستجو نماییم، هیچ آموزه ای از عیسی نخواهیم دید که در آن به این موقعیت یک فرد ایماندار و ازدواجش با شریک بی ایمانش اشاره شده باشد. و عیسی تنها یک دلیل مشروع برای جدایی بر می شمرد (متی 5: 32، 19: 19)، که ازدواج با یک بی ایمان شامل آن نمی شود.

"اما من می‌گويم هر كه زن خود را بدون اينكه خيانتی از او ديده باشد، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند، آن مرد مقصر است زيرا باعث شده زنش زنا كند؛ و مردی نيز كه با اين زن ازدواج كرده، زناكار است."

بنابراین بهترین پاسخ این است که پولس را بعنوان آورنده جدید وحی در مورد مباحثی بپذیریم که عیسی به آن اشاره نکرده. این است علت آنکه پولس می گوید، "من، نه خداوند." به بیان دیگر، من، نه عیسی، به شما این فرمان را می دهم، هرچند این فرمان مبتنی بر اصول اعتقادی عیسی می باشد. هر چند که خدمت عیسی عظمت داشته، ولی او نمی توانسته همه چیز را در خصوص زندگی مسیحی شرح دهد. به این دلیل است که او به رسولان سفارش می کند که خدمت وی را پس از صعود او به آسمان ادامه دهند، و دلیل اینکه ما یک کتاب مقدس داریم که روح خدا در او دمیده شده همین است، "خدا بوسيلۀ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم." (دوم تیموتائوس 3: 17). پولس در قبال مکاشفات بسیار جدید مسئول بوده، هرچند که تمامی آن مکاشفات از جانب روح القدس بوده است. در بسیاری از رسالاتش، پولس به ما "سر یا رازی" را مکشوف می سازد. کلمه "راز" یک عبارت تخصصی است که برخی از حقایق مکشوف نشده سابق را که هم اکنون کشف شده اند، در برمیگیرد، مانند این که کلیسا از یهودیان و غیریهودیان تشکیل شود (رومیان 11: 25) یا ربوده شدن (1 قرنتیان 15: 51-52). پولس به سادگی وحی بیشتر را در مورد ازدواج به ما می دهد که عیسی به آن اشاره نکرده بود.

 

منبع برای مطالعه بیشتر: The Quest Study Bible

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

Dec/19/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 582 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر