در زمان هابیل و قائن شخص دیگری نبوده پس قائن از چه کسی می ترسیده است؟

در طول‌ 130 سال‌ از آفرينش‌ آدم‌ تا قتل‌ هابيل‌، نسل‌هاي‌ زيادي‌ برخاسته‌ بودند، و جمعيت‌ جهان‌ احتمالاً به‌ چندين‌ هزار مي‌رسيده‌ است‌. 


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 485 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر