مسیحیان باور دارند که : عیسی مسیح در زمان پنتیوس پیلاتس رنج کشید ، بر صلیب مصلوب ‏شد ، مرد و دفن گردید یعنی چه؟

در انجیل لوقا 25:23 -13 و 32-34 و44-46 می خوانیم: « پیلاتس سران کاهنان و بزرگان ‏قوم و مردم را فرا خواند و به آنها گفت: « این مرد را به تهمت شوراندن مردم؛ نزد من آوردید ‏من در حضور شما او را آزمودم و هیچ دلیلی بر صحت تهمتهای شما نیافتم. نظر هیرودیس نیز ‏همین است، چه او را نزد ما باز فرستاده است. چنانکه می بینید؛ کاری نکرده که مستحق مرگ ‏باشد پس او را تازیانه می زنم و آزاد می کنم . [ در هر عید پیلاتس می بایست یک زندانی را ‏برایشان آزاد می کرد.]‏ اما آنها یکصدا فریاد برآوردند: « او را از میان بردار و بارابا را برای ما آزاد کن !» بارابا به ‏سبب شورشی که در شهر واقع شده بود و نیز به سبب قتل در زندان بود. پیلاتس که می ‏خواست عیسی را آزاد کند دیگر بار با آنها سخن گفت اما ایشان همچنان فریاد برآوردند: « بر ‏صلیبش کن؛ بر صلیبش کن» سومین بار به آنها گفت: « چرا؟ چه بدی کرده است؟ من که هیچ ‏سببی برای کشتن او نیافتم. پس او را تازیانه می زنم وآزاد می کنم.» اما آنان با فریاد بلند به ‏اصرار خواستند بر صلیب شود. سرانجام فریادشان غالب آمد و پیلاتس حکمی را که می ‏خواستند صادر کرد. او مردی را که به سبب شورش و قتل در زندان بود و جمعیت خواهان ‏آزادی اش بودند رها کرد و عیسی را به ایشان سپرد تا به دلخواه خود با او رفتار کنند.‏ ‏.......دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند؛ می بردند تا با او بکشند چون به مکانی که ‏جمجمه نام داشت رسیدند او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند یکی را در سمت راست او و ‏دیگری را در سمت چپ. عیسی گفت: « ای پدر؛ اینان را ببخش؛ زیرا نمی دانند چه می کنند ‏‏........حدود ساعت ششم بود که تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت نهم ادامه ‏یافت. زیرا خورشید از درخشیدن باز ایستاده بود در این هنگام پردهً محرابگاه از میان دو پاره ‏شد آنگاه عیسی به بانگ بلند فریاد برآورد :« ای پدر؛ روح خود را به دستان تو می سپارم ‏‏.» این را گفت و دم آخر برکشید.»‏ و در انجیل متی 57:27 -60 می خوانیم: « هنگام غروب مردی ثروتمند از اهالی رامه، یوسف ‏نام، که خود شاگرد عیسی شده بود نزد پیلاتس رفت و پیکر عیسی را طلب کرد. پیلاتس ‏دستور داد به وی بدهند. یوسف جسد را برداشته در کتانی پاک پیچید و در مقبره ای تازه که ‏برای خود در صخره تراشیده بود، نهاد و سنگی بزرگ جلوی دهانهً مقبره غلتانید و رفت.» ‏ در اول قرنتیان 3:15 و4 میخوانیم «زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به ‏شما سپردم: « اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه ‏مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست»‏ ‏ ‏ صدها سال قبل، اشعیاء نبی مرگ مسیح را پیشگویی نموده بود «لکن او غمهای ما را بر خود ‏گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و ‏مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و ‏تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده ‏بودیم و هریکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم ‏شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی ‏که نزد پشم برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد ‏و از طبقهً او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناهان قوم من مضروب ‏گردید؟» اشعیا4:53 -8 ‏ کتاب مقدس که در طی دوره‌ای 1500 ساله توسط انبیاء پیش از مسیح و رسولان و برگزیدگان ‏عیسی مسیح به رشتۀ تحریر درآمده‌است، کتابی مسیح محور است. وجود چنین انسجام فکری و ‏نظم موضوعی در کتابی که توسط حدود 40 نفر نویسنده با شخصیت های متفاوت در ادوار ‏متفاوت زمانی و مکانی در طول 15 قرن به رشته تحریر در آمده‌ است خود بزرگترین گواه ‏حقانیت این معجزۀ جاویدان و این یگانه کلام آسمانی یعنی کتاب مقدس ‏می‌باشد .‏


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 637 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر