در کتاب دوم پادشاهان باب دوم ایات23 تا 24 چرا الیشع بچه ها را به خاطر یک تمسخر نفرین کرد و خداوند هم بلافاصله دو خرس فرستاد و آنها از بین برد؟

خدا در عهد عتیق و عهد جدید به مردان و زنان مقدسش احترام زیادی قائل بود و به مسح و انتخابی که کرده بود ارج می نهاد. در ضمن آنچه که در ترجمه قدیمی اطفال ترجمه شده منظور طفل چند روزه نیست و در اصل زبان عبری به معنای جوانان می باشد و در ترجمه هزاره نو این مسئله واضح تر است. در ثانی کتاب مقدس نمی گوید که آنها نابود شدند بلکه خرس آنها را به شدت زخمی کرد و اشاره به نابودی آنها نمی کند. این مسئله و نیز اتفاقات دیگری مانند مسئله حنانیا و سفیره که به مرگ آنها ختم شد باعث بیداری روحانی در قوم می شد و اینکه به حضور خدا و انتخاب خدا و حاکمیت خدا احترام گذاشته شود. در تمام کتاب مقدس خدا از مردان خود با غیرت حمایت می کند یعنی همه آنانی که با پاکی و قدوسیت و صداقت و وفاداری کلام او را اعلام می کردند. مسلما" این جوانان می بایست متوجه می شدند که خدا از مردان و زنان خود حمایت می کند و به آنها و به پیامشان احترام می گذارد. این مسئله نتیجه بسیار قوی در ارائه پیام انبیاء گذاشته. در زمان موسی نیز خدا به طرق مختلف از موسی دفاع می کند و احترام به او و مردان خدا را واجب می داند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/10/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 312 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر