در یوحنا می خوانیم که عیسی مسیح خود را آب حیات ویا آب زندگانی معرفی می کند در یوحنا فصل 4، می خواستم بدانم در کجای عهد عتیق پیشگویی شده است؟

در فصل چهارم انجیل یوحنا عیسی مسیح در هیچ قسمتی به پیشگویی عهد عتیق در باره آب حیات اشاره نمی کند. اگرچه خدا در عهد عتیق بارها خود را به نوعی آب حیات معرفی کرده است. مانند: ارمیا 17: 13

موفق باشید.

Jan/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر